Hyroš 1876 – Hyroš, Štefan Nikolaj: Zámok Lykava a jeho páni poťahom na državie, Lyptov a okolie. Turčiansky Svätý Martin 1876.

Neudeck 1880 – Neudeck, Julius: Germanische Befestigungen des oberen Waagthales in Ungarn. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Wien 1880.

Furman 2016 – Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.