Furman, Martin. Folkušová. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 33-34.

Novotná, Mária/Furman, Martin. Bronzový depot z Belej-Dulíc, okres Martin a dvojramenné čakany karpatskej proveniencie. In: Památky archeologické CIX, 2018, 75-96.