1887 – V k. ú. obce Komjatná jeden roľník pri orbe náhodou našiel 14 kusov (podľa niektorých 19 kusov) bronzových mečov a jednu dýku. Potom, ako zistil, že meče nie sú zo zlata, dal ich farárovi v Komjatnej – Jozefovi Tomikovi. Od neho to dostal ďalší farár Jozef Kohút z Dolného Kubína, ktorý ich sprostredkoval M. Kubínyimu a ktorý ich prezentoval v článku „Bronzový nález z Komjatnej“ (Kubinyi 1887, 385).