1638 – Prvá zmienka o obci (Uličný 2014, 105).

1703 – V dedine bol postavený drevený kostol (Uličný 2014, 106).

1756 – Bol postavený murovaný kostol (Uličný 2014, 106).

18. stor. – Počet obyvateľov a domácnosti sústavne narastal (Uličný 2014, 106).

19. stor. – táto obec sa stala veľkou dedinou kde žilo najmä poddanské obyvateľstvo, ale aj osadenstvo fary a pošty (Uličný 2014, 106).