koniec 14., resp. zač. 15. stor. Pravdepodobný vznik Štiavničky (Uličný 2014, s. 201)
1477 Najstaršia správa o Štiavničke, vtedy dokázateľne jestvovala a bývali v nej zemania, vznikla na území Liptovskej Štiavnice, čo dokazuje jej zdrobnelinová podoba názvu (Uličný 2014, s. 201)
15. – 16. stor. Štiavnička patrila nepretržite tamojším zemanom, príp. ich príbuzným (Uličný 2014, s. 201)
16. stor. Poddanské rodiny tu nežili, sídlisko tvorili iba zemianske kúrie (Uličný 2014, s. 201)
1580 Stáli tu dve kúrie, patriace Toltovcom a Štiavnickovcom (Uličný 2014, s. 201)
1600 Stáli tu už štyri kúrie, Štiavnička bola vtedy zemianskou osadou (Uličný 2014, s. 201)
posledná tretina 18. stor. Až od tohto obdobia tu žili aj poddanské rodiny (Uličný 2014, s. 201)
1744 Štiavnička patrila trom rodinám rodov Tolt a Štiavnický, ktoré bývali v troch kúriách (Uličný 2014, s. 201)
1828 V Štiavničke jestvovalo 37 obývaných domov, v ktorých žilo 256 dospelých obyvateľov, 250 rímskokatolíkov a 6 židov (Uličný 2014, s. 201)
prvá pol. 19. stor. Štiavnička bola už stredne veľkou dedinou väčšinou s poddanskými a s tradične zemianskymi obyvateľmi (Uličný 2014, s. 201)