1323 – Prvá zmienka o obci Dubová.

1474 – Kráľ Matej potvrdil obci valašské privilégia.

1556 – Obec sa dostala pod právomoc Oravského panstva.

1941 – Valaská Dubová bola vyčlenená z Oravského regiónu a v roku 1941 sa stala súčasťou okresu Ružomberok.