Pavlík 1957 – Pavlík, Ján: Nález kostry. List LM v Ružomberku č. 188/57 zo dňa 3. júna 1957.Výsk. správa 668/57. AÚ SAV Nitra. Nitra 1957.

Furman 2016 – Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.