Spolok SEPTENTRIO bol zaevidovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako občianske združenie v marci 2016.

Štatistickým úradom Slovenskej republiky mu bolo pridelené identifikačné číslo (IČO): 50214268.

Zakladajúci členovia majú ambíciu prostredníctvom spolku napomôcť pri zvyšovaní kultúrneho povedomia obyvateľstva severného Slovenska. Septentrio, latinský názov pre sever – napovedá o geografickom zábere záujmu spolku.

Martin Furman (predseda spolku) – archeológ pôsobiaci na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline od roku 2006.

Ľuboslav Záhorec (podpredseda spolku) – archeológ pôsobiaci od roku 2012 vo vlastnej súkromnej archeologickej spoločnosti Archeovýskum, s.r.o.

Zuzana Šimková (kontrolór spolku) – archeologička pôsobiaca v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši od roku 2000.

 

Od roku 2022 má Spolok  nové vedenie:

predseda: Martin Furman

podpredseda: Barbora Lofajová Danielová

hospodár: Martin Geško

Na valnom zhromaždení v roku 2022 členovia Spolku odsúhlasili zvýšenie ročného členského poplatku na 20€/kalendárny rok.