Ciele spolku:

  • zvyšovanie povedomia o histórii všade okolo nás,
  • rozvoj, ochrana a prezentácia historických, duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • činnosť v oblasti vzdelávania a výchovy detí, mládeže i dospelých,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja so zameraním na rozvoj turistiky,
  • informačné služby, najmä informácie pre návštevníkov webu spolku, propagácia histórie jednotlivých obcí regiónu,
  • zvýšenie kladného patriotizmu a ochrany kultúrneho dedičstva.