Náš Spolok SEPTENTRIO 10. marca 2017 oslávil prvé narodeniny 🙂 Práve pred rokom, 10. marca 2016, bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR.

Dňa 14. marca 2017 sa zakladajúci členovia stretli v Liptovskom Mikuláši, kde bilancovali rok činnosti a navrhovali aktivity na rok 2017. Pozvali k sebe prvých nadšencov archeológie Liptova. Vďaka knihe „OPEVNENIA NA LIPTOVE“ nás kontaktovala skupina štyroch laikov, ktorí by sa radi podieľali na objavovaní nových archeologických nálezísk. Hneď po prvom spoločnom stretnutí sme si vzájomne porozumeli. Na valnom zhromaždení 14. marca nás oboznámili s úplne novou, doposiaľ neznámou archeologickou lokalitou, ktorú našli vďaka povrchovému zberu po orbe. Čoskoro sa dozviete na našej web stránke o unikátnom nálezisku viac.

Plány Spolku SEPTENTRIO v roku 2017:

Počas roka sa plánujeme podieľať na archeologických prieskumoch i výskumoch, uskutočniť odborné prednášky pre verejnosť a aktívne prispievať na našu web stránku. Úspechom bude postupné napĺňanie dát pre jednotlivé obce. Širokú verejnosť povzbudzujeme k informovaniu o potencionálnych archeologických náleziskách, či nálezoch, ktoré majú u seba doma, alebo vedia o nich. Každý z vás môže prispieť k obohateniu nášho spoločného kultúrneho dedičstva.