Mince v základoch domov. Osudy peňazí nielen z Papradna. Vydal Pamiatkový úrad SR za odbornej spolupráce Krajského pamiatkového úradu Žilina a Spolku SEPTENTRIO. Bratislava 2018.

autor: Štefan Meliš

editor: Martin Furman

Kniha, napísaná rukou Štefana Meliša, pojednáva o novovekých minciach, ktorých funkcia vychádzala z ľudovej zbožnosti a povier obyvateľstva obce Papradno v okrese Považská Bystrica. Každý staviteľ nového príbytku dával do konštrukcie svojej stavby mince, niekedy doplnené o písomnú správu staviteľov, prípadne citát z biblie alebo o klasy obilia resp. liečivých bylín. Nejde pritom o špecifikum Považia. Podobné doklady mincí v základoch rodinných domov nachádzame naprieč celým územím Slovenska. Ľudia v minulosti verili v hojnosť peňazí a obživy, pokiaľ budú mať v základoch svojho domu uloženú symbolickú „obetu“.

Predkladaná kniha neobsahuje len informácie o miestach nálezov a typov objavených mincí. Autor sa zaoberá vlastníckymi vzťahmi a pátra po prvých majiteľoch, teda staviteľoch domov. Vykresľuje ich osudy a analyzuje zistené skutočnosti. Téma mincí v základoch rodinných domov nie je jedinou, o ktorej sa v knihe dočítate. Dozviete sa okrem iného aj o liečivých peniazoch, o tzv. agnuštekových minciach či o výrobe prsteňov z drobných medenákov.

Pôvodný rukopis vznikol v roku 1997 v Papradne. V roku 2006 bol doplnený o posledné kapitoly v Považskej Bystrici.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Žilina a Spolkom SEPTENTRIO sa podujal spracovať rukopis do knižnej podoby z úcty k autorovi a v snahe jedinečné svedectvá a informácie numizmaticko-etnografického charakteru poskytnúť širokej verejnosti.

 

Knihu si môžete zakúpiť v žilinskom Artfóre, alebo cez Pamiatkový úrad SR:

http://www.pamiatky.sk/sk/page/mince-v-zakladoch-domov-osudy-penazi-nielen-z-papradna