Dňa 20. decembra 2018 sa členovia Spolku SEPTENTRIO stretli v Podturni, kde analyzovali uplynulý rok – čo sa podarilo zachrániť, zdokumentovať, preskúmať – a tak rozšíriť poznatky o našej spoločnej histórii. Tešíme sa, že záujem o pomoc pri záchrane a skúmaní nových lokalít je veľký a veríme, že budúci rok bude aspoň taký úspešný ako rok 2018.

Na tomto mieste možno spomenúť aspoň niekoľko akcií, na ktorých sa podieľal Spolok SEPTENTRIO v roku 2018:

  • archeologický prieskum a výskum polohy Pod Rohačkou a na Rohačke;
  • viaceré archeologické prieskumy na novoojavených nálezísk na Liptove a Považí;
  • archeologické prieskumy polôh, z ktorých boli na KPÚ Žilina odovzdané archeologické nálezy;
  • výpomoc na archeologickom prieskume v Tvrdošovciach;
  • spolupodieľanie sa na vydaní knihy o Minciach v základoch domov z pera Štefana Meliša;
  • spolupodieľanie sa na prednáškach o nových nálezoch z lokality Demänovská Poludnica a Hrdoš.

Stretnutie členov Spolku SEPTENTRIO v Podturni 20.12.2018

Na našej stránke sa budete môcť postupne dočítať v samostatných príspevkoch o našich aktivitách a nových nálezoch, pri ktorých sa náš Spolok podieľal.

V mene všetkých členov Spolku SEPTENTRIO Vám prajem pokojné a radostné Vianoce a všetko dobré v Novom roku 2019.