V priebehu novembra roku 2019 súkromný investor asanoval na ulici Romualda Zaymusa vedľa starej tržnice spustnutý dom s cieľom výstavby novej administratívnej budovy. V súvislosti s výstavbou nového objektu Krajský pamiatkový úrad Žilina nariadil vykonanie pamiatkového archeologického výskumu.

Archeologický výskum sa začal 6. novembra a realizovala ho spoločnosť Archeo Sever s. r. o. Na prekvapenie zástupcov Krajského pamiatkového úradu Žilina aj realizátora výskumu sa podarilo zachytiť zvyšky historického opevnenia Žiliny – zemný val a priekopu (Žilina nikdy nemala kamenné hradby). Ide o jedinečný nález, ktorý nadväzuje na objav priekopy Jozefom Moravčíkom v roku 1974 v priestore dnešnej VÚB banky. V rámci historického jadra mesta ide o jeden z najvýznamnejších nálezov, aký bol kedy v jeho priestore objavený.

Približné miesto realizácie archeologického výskumu vyznačené na tzv. Ruttkayovej mape z roku 1747.
Archeologička Mgr. Barbara Zajacová, PhD. pri prieskume priekopy detektorom kovov.
Teleso valu a priekopa v profile.