Zborník venovaný p. profesorke Márii Novotnej z roku 2021 nájdete tu:

https://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/vtere-felix-maria-ziaci-svojej-profesorke