1345 Pri popise hraníc Záskalia sa spomína časť od “Bzina” (názov podľa rastliny bez, baza, buzina) (Kavuljak 1955, 65)
1348 pri zopakovaní popisu tých istých hraníc sa hovorí o časti chotára od “Bozina” (Kavuljak 1955, 65)
1349 už sa spomína ako osada Bzina (Kavuljak 1955, 66)
1379 Dal Detrik Bebek Pavlovi, synovi Biachovmu, kráľovský les, ležiaci pod výrobiskami bzinských osadníkov, a za vyklčovanie tohto lesa udelil osadníkom 20 rokov lehoty (Kavuljak 1955, 66)
1420 “osada Bzinii patrila hradu Orave” (Kavuljak 1955, 66)
1550 Ferdinand I., uhorský kráľ spomína valachov z osád “Wsthy a Bziny”, ktoré znova pripadli hradu Orava. V tom istom roku sa spomína Michal, “Waywoda alias gubernator” valaských lesov zo Bzdyna (Kavuljak 1955, 66)
1590 Juraj Thurzo stanovil hranice medzi Bzinami a Pucovom, o čom vydal listinu s podrobným popisom hraníc (Kavuljak 1955, 66)