1358 spomína sa potok Chlebnica pri vydeľovaní malatínskeho lesa vyšnokubínskym zemanom. No dedina vtedy ešte neexistovala (Kavuljak 1955, 105)
1556 pred týmto rokom vznikla obec – teda pred príchodom Františka Thurzu na Oravu, pretože Thurzovci prevzali dedinu ako hotové príslušenstvo k hradu (Kavuljak 1955, 105)
1564 prvý krát sa spomína obec ako “Chlewnica” – novozriadená osada a jej obyvatelia ako “Walachi Arvenses”
1574 “Chlebnycza Walachi” patria vdove Františka Thurzu (Kavuljak 1955, 106)
1598 mala obec 18 sedliackych domov (Kavuljak 1955, 106)
1608 mala obec už iba 9 domov. Pre neúrodu a veľký hlad sa odpisuje 5 a ostávaju len 4 (Kavuljak 1955, 106)
1611 vo vizitácii E. Lányiho patrila obec Dubovej “Za hradom” (Kavuljak 1955, 106)
1615 majú Chlebnice tri hole: Biela Skala, Priekova Blato, Redikálny a chovajú 1200 oviec (Kavuljak 1955, 106)
1619 tu bolo okrem šoltýsov 8 valaských sedliakov, 2 želiari a mlyn (Kavuljak 1955, 106)
1629 tu bol postavený drevený kostol. V roku 1635 zakúpený oltár a 1636 zvon (Kavuljak 1955, 106)
1677 bolo v Chlebniciach 12 šoltýskych rodín, z ktorých 8 spravovalo dedinu a vyberalo poplatky, ostatné boli povinné platiť po jednom toliari; sedliakov je 8 (Kavuljak 1955, 106)
1728 je zaznačené, že niektorí z obyvateľov okrem roľníctva obchodujú s ľanovým plátnom, tabakom a so železnými výrobkami (Kavuljak 1955, 107)
1763-1767 namiesto starého dreveného kostolíka postavili nový murovaný (Kavuljak 1955, 107)
1778 bolo v obci 526 ľudí na 10 roliach (Kavuljak 1955, 107)
1787 obec sa stala samostatnou farnosťou (Kavuljak 1955, 107)
1828 v obci bolo 153 domov a 1035 ľudí (Kavuljak 1955, 107)
1837 je uvedené, že obec leží v tesnej uzavretej doline, má kostol, vodný mlyn, pekné lesy, znamenitý syr, ale planú pôdu, rodiacu skúpo aj ovos (Kavuljak 1955, 107)
1870 tu bolo 207 domov a 1150 obyvateľov (Kavuljak 1955, 107)
1929 popolom ľahla polovica dediny. Namiesto starého kostola bol v nasledujúcom roku postavený nový murovaný kostol (Kavuljak 1955, 107)