1386 sa spomína Štefan, syn Jána z Jaszenowej (Kavuljak 1955, 117)
1398 Jaszenova spolu s Malatinou tvorí súčasť majetku Čaplovičovskej rodiny; tu Peter a Štefan – Jánovi synovia z Jasenovej – adoptovali svojho švagra Michala, syna Pavlovho z Veličnej. Odstupujú jemu i jeho manželke Margite, svojej sestre, tretinu podielu v Jasenovej, Malatinej a Sv. Anne (Kavuljak 1955, 117)
1470 sa Jessenowa udáva ako časť majetku Beňadika Kyseľa z Hodázu – Bobrovníka (Kavuljak 1955, 117)
1547 sa v daňových súpisoch spomína Jesene ako príslušenstvo hradu Orava: 9 ralí, 1 šoltýs, 4 komorníci, 3 nemajetní, spolu 17 rodín – asi 85 ľudí (Kavuljak 1955, 117)
1550 bol tu i zeman Ján Kovar z Jesenovej (Kavuljak 1955, 117)
1588 patrí Jassenowa Thurzovi, má 8 ralí, zo zámockej časti v držbe rodiny Kubínyi 1,5 rale (Kavuljak 1955, 117)
1591 odstúpil Juraj Thurzo Kubínyiovcom Jasenovú za Dlhé Pole v Trenčianskej župe (Kavuljak 1955, 117)
1595 na zemianskej časti sa spomína “Thomas Čaplovič de Jaszenova” (Kavuljak 1955, 117)
1598 má Jasenová (zámocká časť) 23 sedliackych a želiarských domov (Kavuljak 1955, 117)
1608 mala Jasenová podľa minulého sčítania 10 domov, avšak pre ustošenie hajdúchov sú v biede a pretože sú 2 domy opustené a iní sú bedári, odpisuje sa 6 domov a na zdanenie ostávajú len 4; v tom istom roku tu boli zemani o jednej sesii a 1 kúria (Kavuljak 1955, 117)
1611 vo vizitácii E. Lániho patrila Jasenová cirkevne ku Kubínu (Kavuljak 1955, 117-118)
1618 šoltýska rodina Jasenovských predala jednu časť svojej rale Jánovi Bencúrovi pochádzajúcemu zo Záskalia (Kavuljak 1955, 118)
1619 mala Jasenová mlyn, 10 sedliackých ralí, 1 komorníka, bolo tu 13 zemianských domov, zemania nemali v zámockej časti dediny nijakú právomoc (Kavuljak 1955, 118)
1643 kráľ Ferdinand III. udelil zemianstvo Jánovi Csaplovicsovi, ináč Szkubovi (Kavuljak 1955, 118)
1677 bolo v Jasenovej 10 sedliackych a 1 želiarska usadlosť; zemianskych domov je 21 (Kavuljak 1955, 118)
1686 boli tu obývané len vyše 2 sedliacke rale, ostatné boli pusté (Kavuljak 1955, 118)
1715 podľa záznamov je v tejto dedine kúria zemianskej rodiny “Csaplovics a Czundra”, ktorej majetok zaberá skoro štvrtinu celého chotára (Kavuljak 1955, 118)
1719 bolo neobrábaných pustých ralí 4,5, ostatné obsadené, 1 mlyn, 7 liehovarských kotlov, 5 klátov včiel (Kavuljak 1955, 118)
1778 sa v Jasenovej narodil Vavrinec Čaplovič, zakladateľ oravskej knižnice (Kavuljak 1955, 118)
1860 sa tu narodil slovenský spisovateľ Martin Bencúr – Kukučín (Kavuljak 1955, 118)
1828 97 domov a 601 ľudí (Kavuljak 1955, 118)
1930 98 domov a 387 ľudí (Kavuljak 1955, 119)
1940 98 domov a 397 ľudí (Kavuljak 1955, 119)