1363 sa spomína ako osada ležiaca pri ceste, ktorej smer z Vratislavy do Uhorska sa opisuje takto: zo Sučian, kde je mýto, cez Váh na “Kralowenen” a odtiaľ na Ružomberok (Kavuljak 1955, 125)
1420 sa spomína dedina “Kralowane” patriaca hradu Orava (Kavuljak 1955, 125)
1547 je “Kralyove” uvedené v daňových súpisoch ako poddanská osada hradu Orava, kde sú 2 sedliacke porty, 1 richtár, 3 želiari a 1 pastier (Kavuljak 1955, 125)
1548 majú Kralyowe rybárov, ktorí okrem dávok rýb nie su ničím viazaní zemepánovi a neplatia ani krajinskú daň (Kavuljak 1955, 125)
1582 sa píše Kyralowa (Kavuljak 1955, 125)
1588 sa píše Kralowany pána Thurzu (Kavuljak 1955, 125)
1606 Kralowan so zemepanským mýtom (Kavuljak 1955, 125)
1608 mali Kralowany podľa posledného sčítania 4 domy, ale pre dezolátny stav dediny sú zdanené len 2 domy (Kavuljak 1955, 125)
1610 píšu Platthyovci Thurzovi, že Kraľovany boli vykrojené z Turian (Kavuljak 1955, 125)
1619 tu bola šoltýska raľa a 5 sedliakov, ďalej mýto a hostinec, v ktorom sa čapuje stále zemepanské pivo a víno (Kavuljak 1955, 126)
1637 bola Kraľovanom pridelená hoľa Stoh a ustálili sa jej hranice a poplatky od nej (Kavuljak 1955, 126)
1637 pán hradu Oravy, Gašpar Ilešházy píše, okrem iného že Juraj Zábrezsky slúžil na mýte v Kraľovanoch vyše 20 rokov, šenkoval pivo a víno, spravoval múčny mlyn a pílu, varoval chotár a hory patriace k hradu Orava, preto mu udeľuje právo užívať pílu a mlyn v Kraľovanoch (Kavuljak 1955, 126)
1690 boli obsadené 4 sedliacke a 1 šoltýska raľa, opustená bola len jedna. Dedina leží na kráľovskej ceste, preto je sužovaná každodenným táborením; jej chotár je obklopený len skalami a vrchmi a sotva je v ňom nejaká orna pôda; preto sa živia plavením pltí a lodiek (Kavuljak 1955, 126)
1715 bolo asi 32 rodín, osevnej plochy na 250 korcov zrna a lúk na 36 vozov sena (Kavuljak 1955, 126)
1828 59 domov a 416 ľudí (Kavuljak 1955, 126)
1870 58 domov a 486 ľudí (Kavuljak 1955, 126, 127)
1930 106 domov a 669 ľudí (Kavuljak 1955, 127)
1940 118 domov a 607 ľudí (Kavuljak 1955, 127)