1558-1573 v tých rokoch zriadil František Thurzo zámocký majer Krivá odvodený od krivej doliny Krivého potoka (Kavuljak 1955, 129)
1575 sa spomína Juraj Jusko de Krywa ako člen valaského súdu (Kavuljak 1955, 129)
1595 píše Juraj Thurzo svojej manželke, že sa práve vrátil z krivského majera z poľovačky, kded zastrelil troch zajacov a na rybačke chytil hlavátku. Toto jej posiela spolu s jablkom, ktoré sa ako jediné urodilo na jednom strome (Kavuljak 1955, 129)
1599 Juraj Thurzo píše, že bol v krivskom majeri pri zakladaní jazera. V tom čase bol majer zrušený, zem rozdelená medzi bývalých sluhov majera a šoltýske právo dostal Ondrej Nižňanský (Kavuljak 1955, 129)
1611 vo vizitácii E. Lányiho Krivá patrila k fare v Sedliackej Dubovej (Kavuljak 1955, 129)
1619 sa uvádza v Krivej Juraj Ollo ako šoltýs, ktorý má mlyn a pílu; je tam 6 poddaných sedliakov (Kavuljak 1955, 129)
1624 boli ustálené sporné hranice dediny od Dlhej a Chlebníc. V opise sa o.i. spomína poloha Turínok (Kavuljak 1955, 129)
1712 dedina bola po spustošení kurucmi znova celá obsadená, osevnej plochy bolo na 168 prešporských meríc zrna a lúk na 21 vozov sena (Kavuljak 1955, 130)
1715 tu bola zvonica s jednym zvonom (Kavuljak 1955, 130)
1778 tu žilo 406 ľudí na 8 raliach (Kavuljak 1955, 130)
1793 bol postavený kostol (Kavuljak 1955, 130)
1828 tu bolo 109 domov a 675 ľudí (Kavuljak 1955, 130)
1854 postavili faru (Kavuljak 1955, 130)
1870 tu bolo 118 domov a 733 ľudí (Kavuljak 1955, 130)
1930 tu bolo 138 domov a 623 ľudí (Kavuljak 1955, 130)
1940 tu bolo 140 domov a 513 ľudí (Kavuljak 1955, 130)