1313 sa spomína ako Malocharyta (Kavuljak 1955, 162)
1319 sa spomína ako územie Mayocha, ležalo na západ a severozápad od sielnického chotára (Kavuljak 1955, 162)
1358 Rudol Gratzer, kastelán Oravy vydelil Jánovi a Šalamúnovi z Vyšného Kubína kos lesa medzi potokmi Pucov a Chlebnice, teda v severnom úseku neskorčej osady Malatinej (Kavuljak 1955, 162)
1398 sa spomína possesio Malatiná, v ktorej mali spoluvlastníctvo predkovia zemianskej rodiny Čaplovičovej, príbuznej s rodinou Bobrovníckych (Kavuljak 1955, 162)
1470 sa udáva Malatin ako časť majetku Beňadika Kysela z Hadázu – Bobrovníka (Kavuljak 1955, 162)
1527 kapitán Mikuláš Kostka a potom Václav Sedlnický, užívateľ hradu Orava, násilne zaujali dedinu ako objekt prislúchajúci k Oravskému hradu a pusté pozemky pripojili k hradnému panstvu (Kavuljak 1955, 163)
1545 Ján z Dubovca, užívateľ hradu Orava, dal v Malatinej dve usadlosti Krištofovi Kubínyimu ako zámenu za iné pozemky (Kavuljak 1955, 163)
1574 Malatiná patrí valachom vdovy Františka Thurzu, ostatné pozemky sú zemianske (Kavuljak 1955, 163)
1604 Maletyna – hradná časť má 5 domov a zemianska časť 3 domy, z kotrých jeden je opustený (Kavuljak 1955, 163)
1608 Malatina – hradná časť mala za minulého ščítania 5 domov, teraz sa odpisujú 3 pre veľký hlad. Je tam i čiastka sirôt zemana Ladislava Kubínyiho, kde za minulého sčítania boli 2 domy, teraz pre veľkú biedu jeden (Kavuljak 1955, 163)
1624 má Malatiná riadného richtára, mlyn spoločný s poddanými Kubínyiho, sedliackých ralí je 5 s osevnou plochou 175 lukienm lúk na 10-15 vozov sena, komorníkov 10 (Kavuljak 1955, 163)
1626 bolo všetkých rodín 38, ľudí asi 200 (Kavuljak 1955, 163)
1652 bol postavený filiálny kostol z dreva, nepatril katolíkom (Kavuljak 1955, 164)
1659 vyriešený spor kam patrí Malatiná – či Orave alebo Liptovu (Kavuljak 1955, 164)
1715 sa obrábali 4 rale, bolo tu 29 rodín (asi 180 ľudí), osevnej plochy bolo na 508 korcov zrna, lúk na 49 vozov sena (Kavuljak 1955, 164)
1798 zriadili tu miestnu kaplnku, ktorú v r. 1808 premenili na faru (Kavuljak 1955, 164)
1804-1809 postavili si kostol z kameňa (Kavuljak 1955, 164)
1805 v údolí Malatinej otvorili doly na železnú rudu, ktoré však zanikli (Kavuljak 1955, 164)
1828 bolu tu 123 domov a 713 obyvateľov (Kavuljak 1955, 164)
1837 sa spomína o Malatinej, že tu dolujú železnú rudu, majú vodný mlyn, pôda je chudobná, ralí je 59, zemepánom je oravské panstvo a v 1/6 rodina Kubínyich (Kavuljak 1955, 165)
1870 tu bolo 125 domov a 739 obyvateľov (Kavuljak 1955, 165)
1930 tu bolo 161 domov a 744 obyvateľov (Kavuljak 1955, 165)
1940 tu bolo 181 domov a 828 obyvateľov (Kavuljak 1955, 166)