1355 prvý raz sa spomína potok “Meczibrauda” (Kavuljak 1955, 167)
1420 ako dedina sa spomína menom Medzbrode ako príslušenstvo Oravského hradu (Kavuljak 1955, 167)
1474 Medzibrogy ako valaská osada Oravského hradu žiada Mateja Korvína o obnovu a potvrdenie starodávnych slobôd, ktoré prísluchali jej obyvateľom (Kavuljak 1955, 167)
1547 v daňových súpisoch sa nachádza vo forme Meczybrogh, valasi hradu Orava, valachov je 8, želiari 3 (Kavuljak 1955, 167)
1550 Ferdinand I., na žiadosť Václava Sedlnického, prefekta zámku Orava, prepísal a doplnil výsadnú listinu oravských valachov, v tom i valachov dediny Mezybroghy (Kavuljak 1955, 167)
1574 majú valasi v Mezybrodoch oslobodenie od platenia krajinskej dane (Kavuljak 1955, 167)
1598 Meczybrodya má 9 sedliackych domov (Kavuljak 1955, 167)
1604 má Mezy Brodya 5 domov (Kavuljak 1955, 167)
1608 urbárske dávky a povinnosti obce: od 6 usadlostí a 2 želiarov sa malo platiť 8 lukien ovsa, 2 teľce, 6 kohútov, 12 sliepok, 6 husí, 60 vajec, 6 jarabíc, 24 baranov, príspevok na drábov a zámockých valachov 3 florény, desiatok od oviec, poplatok od košiarov, povinnosť plavenia pltí (Kavuljak 1955, 167)
1611 podľa Lániho vizitácie Medzibrodie patrilo k fare v Kubíne (Kavuljak 1955, 168)
1624 tu bol mlyn. Všetkých rodín 22, asi 110 ľudí (Kavuljak 1955, 168)
1677 mali Medzibrody 11 šoltýskych rodín, sedliakov 6 a želiarov dve (Kavuljak 1955, 168)
1712 bolo v Medzibrodí 5 obsadených ralí, osevnej plochy na 113 prešporských meríc zrna, lúk na 7 vozov sena, remeselníkom bol jeden kováč (Kavuljak 1955, 168)
1728 má osada Medzibrogy 1 múčny mlyn o jednom kameni. Hlavným zamestnaním je roľníctvo a dobytkárstvo, ale viacerí obyvatelia vyrábajú dlažobné kamene (Kavuljak 1955, 168)
1778 tu bolo 299 ľudí na 8 raliach (Kavuljak 1955, 168)
1828 bolo tu 87 domov a 720 ľudí (Kavuljak 1955, 168, 169)
1837 sa uvádza, že v Medzibrodí je dobrý kameňolom, ralí je 19, obyvatelia dorábajú ľan, žito, zaoberajú sa viazaním pltí a plavením dreva (Kavuljak 1955, 169)
1870 tu bolo 93 domov a 397 ľudí (Kavuljak 1955, 169)