Dedina leží  pri ústi riečky Zázrivanky do rieky Oravy. Názov Párnica je od starého názvu Zázrivanky, ktorá sa pôvodne menovala Párnicou. (Kavuljak 1955, 195)
1420prvý známy doklad o jestvovaní dediny. Vtedy prichodí „villa Parnice“ ako poddanská obec hradu Orava (Kavuljak 1955, 195)
1430Mikuláš Balický obnovil práva a výsady, ktoré mal Mikuláš zvaný Kunel, ruchtár dediny Parnitz a inej osady hrabouka. Menovaný oznámil že za pustošivého vpádu moravských husinov na Oravu sa mu zničili privilégia, ktoré dostal od panovníka. Balický vydal potvrdenie, podľa ktorého Kunel má v obidvoch osadách súdne právo, okrem súdu vo veci krádeže, vraždy, svätokrádeže a podpaľačstva, ďalej slobodný mlyn a krčmu, pričom nikto nesmie čapovať víno a piv bez jeho zvolenia. (Kavuljak 1955, 195)
1547sa spomína Parnicze ako príslušenstvo hradu Orava, kde je 10 port, 1 richtár, 3 želiari, 4 bednári, 1 nový dom a 1 pastier. (Kavuljak 1955, 195)
1598mala Párnica 23 sedliackych a želiarskych domov (Kavuljak 1955, 195)
1608sa pre veľkú biedu 6 odpísalo, na zdanenie ostali 4 sedliacke domy (Kavuljak 1955, 195)
1615drží Párnica hoľu Osnicu a kus Stohu a chová 600 oviec (Kavuljak 1955, 195)
1624-1626osevnej plochy na šoltýstve a na sedliackych ralaich bolo na 500 lukien zrna, lúk na 40 vozov sena; rodín tu žilo 40, asi 200 ľudí (Kavuljak 1955, 196)
1647mala osada Parnicza 2,5 porty okrem šoltýstva (Kavuljak 1955, 196)
1683 sa konštatuje, že párnické poddanské usadlosti sú pre pustošenie, vypálenie, ako aj časté táborenie vojska zruinované (Kavuljak 1955, 196)
1686boli v Párnici 2 poddanské usadlosti už 16 rokov opustené a iné 2 usadlosti zničil r.1685 holštýnsky pluk, takže okrem 4 želiarskych usadlostí netvorili viac ako 4,75 usadlostí (Kavuljak 1955, 196)
1690bolo v Párnici 8 obrábaných ralí okrem šoltýstva. Šoltýstvo sa kedysi rátalo pre potreby krajiny a stolice medzi zemianske kúrie, teraz však pre zbedačenie poddaných roľníkov bolo zadelené do poddanské porty (Kavuljak 1955, 196)
1693práva párnických šoltýsov obnovil Juraj Erdödy prepísaním šoltýskeho listu z roku 1430 
1712bolo v Pírnici 9 obsadených ralí s osevnou plochou 302 prešporských meríc, lúk na 52 vozov sena; z remeselnikov boli: 1 kováč, 1 píliar a 32 kolárov (Kavuljak 1955, 196)
1728sa spomínajú oba múčne mlyny,  jeden o dvoch a druhý o jednom kameni, a k tomu 2 vodné píly (Kavuljak 1955, 197)
1761sa začali robiť projekty na stavbu cesty z Párnice do Kraľovian. Cesta mala ísť cez Svinku, pretože doteraz smerovala na Žaškov. (Kavuljak 1955, 197)
1769-1772cestmajster Konrád Klein a geometer Andrej Stiller vyhotovili plán v r.1769. Túto cestu nákladom oravského panstva za 5000 rfl. r.1969-1772 postavil stavebný podnikateľ Michal Matejčík z Brezy (Kavuljak 1955, 197)
1778bolo v Párnici na 19 ralach 876 ľudí, v tom 2 zemianské rodiny (Kavuljak 1955, 197)
1828tu bolo 196 domov, 685 ľudí (Kavuljak 1955, 197)
1837sa udáva: Pri Párnici je prameň teplej vody, ktorý nikdy nezamŕza. Je tu mlyn na papier, v ktorom  sa vyrába dobrý papier, je tu škola, píla, hostinec. Tu sa vyrába výtečný syr. Zemepánom je oravské panstvo a rodina Párnických (Kavuljak 1955, 197)
1870tu bolo 198 domov a 1179 ľudí (Kavuljak 1955, 197)
1894tu oravské panstvo zriadilo správu pre svoje južnooravské lesy a postavilo novú budovu pre lesného správcu pri vtoku riečky Zázrivanky do Oravy, na mieste kde predtým bola píla a papiereň. (Kavuljak 1955, 197)
1940bolo v Párnici podľa sčítania 249 domov a 1170 ľudí (Kavuljak 1955, 198)