Pôvodne bola založená na úpätí hory Roztoky pod menom Rástočná (Kavuljak 1955, 210)
1593sa spomína ako Rastoczna, ktorá sa buduje v drsných a hornatých polohách, preto zemepánovi neplatí nijaké poddanské dávky (Kavuljak 1955, 210)
1596sa spomína ako Nova Osada v listineostrihomnej kapituly, ktorou bol Thurzo uvedený do údržby Oravy (Kavuljak 1955, 210)
1597šoltýc Tomáš Gyurkovits zo spomenutejnovej osady Raztočná so 6 valaskými osadníkmi zriadil dedinu ako „sarmatskú“ — valaskú osadu (Kavuljak 1955, 210)
1598Pokrywacz patril medzi novozaložené valaské osady v lesoch, ktoré predtým nezdaňovali, lebo boli nedostavané, boli tu vtedy len 3 osadnícke domy (Kavuljak 1955, 210,211)
1604sa uvádzajú iba 2 nové domy (Kavuljak 1955, 211)
1608mal Pokrywact len 2 sedliacke domy (Kavuljak 1955, 211)
1619tam bolo päť valaských sedliakov a 1 želiar (Kavuljak 1955, 211)
1624bolo všetkých roľníckych pozemkov pre výsev 250 lukien zrna, lúk na 112 vozov sena (Kavuljak 1955, 211)
1626bolo v Pokryváči 12 rodín; ich pozemky sa označujú aj „orszok földei“, teda valaské pozemky (Kavuljak 1955, 211)
1686v dobe kuruckých bojov dedinky spustla, ostali obrobené len 2 rále (Kavuljak 1955, 211)
1712dedina sa pomaly zotavovala, mala len 3,5 zaľudnenej rale s výsevnou plochou 82 prešporských merác a s lúkami na 5 vozov sena (Kavuljak 1955, 211)
1715bolo pozemkov pre výsev 596 korcov zrna a lúk pre 24 vozov sena, bolo tu 32 rodín (asi 160 ľudí) (Kavuljak 1955, 211)
1828tu bolo až 302 ľudí, dedinu spravovali dediční šoltýsi (Kavuljak 1955, 211)
1870je tu 268 ľudí a 50 domov (Kavuljak 1955, 211)
1930tu je 219 ľudí (Kavuljak 1955, 211)