1397 prvá písomná zmienka o obci. V tom roku tu už bola fara – starala sa o dediny hradného obvodu. Pôvodný kostolík, postavený na vrchu Žiar bol drevený. Tento kostolný vŕšok, ako sa ďalej uvádza, nazýval ľud i “Na Hradišti” (Kavuljak 1955, 84)
1420 sa spomína “villa Dubowa” ako príslušenstvo hradu Orava (Kavuljak 1955, 84)
1547-1548 Dubová s Dlhou sa uvádzajú spolu ako osada Oravského hradu (Kavuljak 1955, 84)
1557 sa spomína Dubová pod hradom Orava (Kavuljak 1955, 84)
1559 v kanonickej vizitácii oravského okrsku je Dubová opísaná takto: V Dubovej, patriacej pod Oravský hrad, je pekne vystavaný kostol, zasvätený sv. Kozmu a Damianovi. Poddaní a farár hovoria, že Oravský hrad dáva desiatky kostoli bl. Panny, postavenému pod hradom, a že farár z Dubovej v tomto kostole vysluhoval, ale poddanské usadlosti mu boli odopreté; to sa stalo za Petra Kostku, no ani teraz sa farárovi nedávajú desiatky. Je tam farár menom Juraj, starý, ženatý, ktorý všetky bohoslužby vysluhuje po katolícky (Kavuljak 1955, 84)
1588 Dubová ešte stále sa uvádza s Dlhou ako osada pána Thurzu, ktorá má 11 port (Kavuljak 1955, 84)
1593 Dubová sa už uvádza samostatne ako “Dubowa Colonorum” (sedliacka) (Kavuljak 1955, 84)
1598 má Dubowa Colonorum 16 sedliackych domov a 16 želiarských (Kavuljak 1955, 84)
1604 má Dubowa Colonorum 7 domov; zeman armalista Dubowsky je chudboný (Kavuljak 1955, 84)
1607 Juraj Thurzo vydal Sedliackej Dubovej listinu, v ktorej staanovil urbárske záväzky a dávky osadníkov. Od pozemkov mali platiť 130 zlatých, dávky od zrna 6 zlatých, pre zámockú kuchyňu odvádzať 25 kohútov, 13 husí, 10 vajec a 6 jarabíc. Okrem toho museli konať všeliaké služby a roboty, napr. kože z medve´dov, vlkov, líšok, kún a vydier nesmeli predať nikomu iba panstvu pod trestom 12 florénov (Kavuljak 1955, 84)
1608 Dubowa Colonorum mala podľa minulého sčítania 7 domov, teraz jeden opustený, v troch sú chudáci, ostávajú 3 roľnícke domy (Kavuljak 1955, 84)
1611 vo vizitácii Lányho sa spomína Dubová s kostolom na Hradišti (Kavuljak 1955, 84)
1615 “Dubowa i z Malu Lehotku užívali holu Osobitu” a chovali 625 oviec (Kavuljak 1955, 84)
1619 Sedliacka Dubová podlieha súdne šoltýsovi z Dlhej Lúky, má 6 sedliakov s rybárom a 4 želiarov (Kavuljak 1955, 84)
1624-1626 Sedliacku Dubovú spravujú hlholúcki richtári – má na 6 sedliackych roliach osevnej plochy na 180 lukien zrna, lúk na 48 vozov sena; žije tu 30 sedliackych rodín – asi 150 ľudí (Kavuljak 1955, 85)
1642 podľa vizitácie Z. Lányiho je tu novopostavený chrám – veža je z kameňa, kostol sám z dreva (Kavuljak 1955, 85)
1652 tu bola škola (Kavuljak 1955, 85)
1686 existuje dochovaná správa, kde je pri Sedliackej Dobovej zaznačené: “nachádzajú sa tam len dve sedliacke usadlosti; dobytok čiastočne utratili pri ťažení cisárskeho vojska, čiastočne ho zrekvirovali kuruci a Litvania (Kavuljak 1955, 85)
1715 žilo tu 50 rodín – asi 250 ľudí (Kavuljak 1955, 85)
1728 mali mlyn na jeden kameň (Kavuljak 1955, 85)
1736 bol namiesto dreveného kostola postavený na vŕšku Hradišti murovaný kostol (Kavuljak 1955, 85)
1778 tu bolo 332 ľudí na 6 roliach (Kavuljak 1955, 85)
1828 tu bolo 69 domov a 472 ľudí (Kavuljak 1955, 85)
1880-1884 postavilo hradné panstvo nový kostol v neogotickom slohu dolu v dedine a starý na Žiare, čiže Hradišti zbúralo (Kavuljak 1955, 85)
1870 tu bolo 88 domov a 503 ľudí (Kavuljak 1955, 85)