Veličná je najstaršia obec Oravy, niekdajšie sídlo Oravskej stolice. Je tu nálezisko bronzových predmetov a lužickosliezskych črepov z prehistorickej doby. Na sz. Strane obce, v súvislosti s istebníckym Hrádkom je úbočie „Mníšska stráň“, na ktorej podľa „historia domus“ veličanskej fary stál templársky kláštor. (Kavuljak 1955, 251)
1272Prvá historická zmienka, vtedy sa pri vyznačední hraníc zemianského majetku v Revišnom začína prvá medza zo strany „Magne ville“ (Veličnej) (Kavuljak 1955, 251)
1397sa tu spomína farnosť „Magne villa“ (Kavuljak 1955, 251)
1420prichodí pod zhungarizovanou formou Nagfalw ako príslušenstvo Oravského hradu (Kavuljak 1955, 251)
1454sa označujú Veličania ako mešťania — „Cives et oppidani de Magna villa“ (Kavuljak 1955, 251)
1520pri vypočutí svedkov o užívaní cesty Tvrdošín-Jelešná je Veličná menovaná ako obec, v ktorej sa odbavujú stoličné zasedania (Kavuljak 1955, 252)
1547-1548má 16 port, 1 dom opustený a 2 nové domy (Kavuljak 1955, 252)
1559sa píše o kostole, zasvätenému sv. Štefánovi (Kavuljak 1955, 252)
1598pri daňovom súpise tu bolo 55 domov, medzi ktorými boli i želiari hradského správcu, účtovníka i farára (Kavuljak 1955, 252)
1604klesol počet na 23, z toho bol 1 pustý (Kavuljak 1955, 252)
1608tu bolo 22 domov, teraz však keďže pre spustošenie hajdúchov a neúrodu nastala veľká bieda, je už aj 6 domov opustených , takže 15 sa odráta a ostáva 7 sedliackych domov (Kavuljak 1955, 253)
1624-1626tu žilo 75 rodín (asi 380 ľudí) (Kavuljak 1955, 253)
1643mala Veličná školu (Kavuljak 1955, 253)
1647mastečko Velicsna malo 3 porty na zdanenie (Kavuljak 1955, 253)
1683za pochodu litovských vojsk pod vedením J. Sobieskejo, bola celá Veličná vypálená i s kostolom a všetok dobytok bol zrekvirovaný. Vtedy tu zhorel i stoličný archív a stoličná pečať. Veličná po litovskom pustošený upadla do veľkej biedy (Kavuljak 1955, 254)
1686boli znova 2 razy vypálení vojakmi; preto je tu len niekoľko domkov, inak len rumy (Kavuljak 1955, 254)
1715bolo vo Veličnej 17 obsadených ralí, gazdov 123 (asi 620 ľudí) (Kavuljak 1955, 254)
1729mali 2 mlyny: jeden o jednom a druhý o 2 kameňoch (Kavuljak 1955, 254)
1746bol vo Veličnej postavený kaštieľ pre potrebu hradného panstva, v ktorom je dnes hospodárska škola (Kavuljak 1955, 254)
1778tu bolo 18 obsadených ralí, na nich žilo 779 ľudí, medzi nimi 12 zemianskych rodín (Kavuljak 1955, 254)
1785bola založená artikulárna ev. fara. Vo Veličnej nebolo zriadené šoltýstvo (Kavuljak 1955, 254)
1828bolo vo Veličnej 202 domov a 1536 ľudí (Kavuljak 1955, 254)
1870tu bolo 209 domov a 1191 ľudí (Kavuljak 1955, 254)
1930tu bolo 175 domov a 854 ľudí (Kavuljak 1955, 254)