Nálezisko popolnicových hrobov z doby novolužickej kultúry, bronzových predmetov z mladšej bronzovej doby; zostatky prehistorického opevnenia na Sklake z hradištnej doby. Spomenúť treva vysokú Vyšnokubínsku skalu, na ktorej vraj bol kedysi hrad, lebo podnes tam vidieť rumy (kamenie) z hradu a roľníci , ktorí tam orú, nachádzajú rôzne zbrane a železné, medené i mosadzné náradie. (Kavuljak 1955, 137)
Pôvod názvu ako pri Dolnom Kubíne. (Kavuljak 1955, 137)
Z rodiny Országh-Gazda pochádzal najväčší slovenský básnik Pavel Országh-Hviezdoslav, narodený vo Vyšnom Kubíne r. 1849 (Kavuljak 1955, 139)
1314prichodí len „zem Kublen“ ako vlastníctvo 4 synov Demetra z Liptova, ktorým magister Donch pridelil pod hoľami Choč akýsi opustený les, ktorý stojí nad ich kubínskym majetkom v Orave (Kavuljak 1955, 137)
1355kráľ Ľudovít oslobodil kráľovskú osadu Felseu Kubin, patricu hradu Orava, od tohto hradu, oddelil ju a so všetkým príslušenstvom ju pridelil vyšnokubínskym zemanom (Kavuljak 1955, 137)
1397predpokladá sa, že vo Vyšnom kubíne sa nachádzajúci starobylý kat. kostolík je vlastne ten pôvodný farský kostol vo farnosti „Rubny“, ktorý sa k tomuto roku spomína. Vznik jeho najstarších častí sa kladie do 13. storočia. Tento kostol, pôvodne azda drevený, postavený bol z kameňa v 15. stor., prestavaný koncom 17. stor., v 18. a 19. stor. (Kavuljak 1955, 138)
1570sa dedina volala Kubín Vyšný (Kavuljak 1955, 138)
1611Vo vizitácii E. Lányiho patrí Vyšný Kubín k ev. fare v Dol. Kubíne (Kavuljak 1955, 138)
1636Podľa vizitácie J. Hordíka, Horní Kubín je filiálka (Kavuljak 1955, 138)
1754boli vo Vyš. Kubíne zastúpené tieto rodiny: Messko 37 rodín, Országh-Gazda 7 rodín, Ivanovič 6 rodín, Koroda 3 rodiny, spolu 53 rodín (Kavuljak 1955, 138)
1778tu napočítali 13 ralí, na ktorých žilo 455 ľudí (Kavuljak 1955, 138)
1828tu bolo 78 domov a 535 ľudí (Kavuljak 1955, 138)
1870tu bolo 137 domov a 626 ľudí (Kavuljak 1955, 139)
1930tu bolo 103 domov a 460 ľudí (Kavuljak 1955, 139)
1940114 domov, 424 ľudí (Kavuljak 1955, 139)