Názov osady sa vykladá vykladá dvojako: 1. Alexander — Saško, z toho Saškov a jeho skomolené formy. 2. Saská osada — Sasko. Pretože na základe „iuris teuronici“ dedina bola založená okolo roku 1380 (Kavuljak 1955, 276) 
Je to známe nálezisko bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej pod Hrdošom a pod Hrádkom, ktoré možno pokladať za zvyšky opevnení z hradištnej doby. (Kavuljak 1955, 276) 
1388prvá písomná zmienka o nemeckom práve Žaškova (Kavuljak 1955, 276) 
1420prichodí pod menom Zaczkow ako príslušenstvo hradu Orava (Kavuljak 1955, 276) 
1547-1548prichodí pod menom Zessko ako príslušenstvo hradu Orava so 16 portami (Kavuljak 1955, 277)
1559sa spomína Saskow ako poddanská osada hradu, je tu len filiálny kostol (Kavuljak 1955, 276)
1608pre pustošenie Bocskayho hajdúchov, biedu a požiar, ktorý zničil tri domy, zdanilo sa tu z 21 domov iba 6 (Kavuljak 1955, 277)
1611bola v Žaškove fara a k nej patrila Valaská Dubová ako filiálka (Kavuljak 1955, 277)
1619bol v Žaškove mlyn (Kavuljak 1955, 277)
1624-1626tu žilo 57 rodín (asi 290 ľudí) (Kavuljak 1955, 277)
1625bol postavený terajší kostol (Kavuljak 1955, 277)
1686dedina je spustošená jednka pre neúrodu a malý rozsah chotára, jednak pre skoro ustavičné vojenské nájazdy (Kavuljak 1955, 277)
1715tu bolo gazdov 114 (asi 570 ľudí) (Kavuljak 1955, 277)
1719tu boli 4 rale opustené, ostatné riadne obsadené, boli 2 mlyny, 10 kotlov na pálenku, 6 včelínov (Kavuljak 1955, 277)
1778bolo v Žaškove 902 ľudí na 28 raliach (Kavuljak 1955, 277)
1828bolo v Žaškove 242 domov a 1738 ľudí (Kavuljak 1955, 277)
1870tu bolo s Dierovou 201 domov a 1025 ľudí (Kavuljak 1955, 277)
1930podľa sčítania tu bolo 217 domov a 1132 ľudí