Založená bola pred príchodom Fraňa Thurzu na Oravu, teda pred rokom 1556. Zázrivá bola založená na území Oravského hradu ako valaská obec (Kavuljak 1955, 267,268) 
1552je Zázriva udaná ako obec vzniknutá r.1152 (Kavuljak 1955, 268) 
1559mala osada 11 sedliackych domov súcich na zdanenie (Kavuljak 1955, 268) 
1604počas tureckých vojen a Bocskayho povstania dedina spustla, takže bolo len 5 domov (Kavuljak 1955, 268) 
1619okrem šoltýskej rale bolo 11 ralí valaských sedliakov, 5 želiarov bez pôdy (inquilini), bol tu mlyn a panská píla (Kavuljak 1955, 268) 
1624-1626je poznačené, že kozáci Zázrivu vypálili; žilo tu 27 rodín (140 ľudí) (Kavuljak 1955, 268) 
1664Štefan Tökölyn potvrdil Thurzom ustálené hranice dediny (Kavuljak 1955, 268) 
okolo 1686počas kuruckých bojov dedina veľmi spustla (Kavuljak 1955, 268) 
1705Podľa Rákóczyho komisie, ktorá rozdeľovala kostoly medzi katolíkmi a venjelikmi, Zázrivá mala už kostol (Kavuljak 1955, 269) 
1720sa píše, že farníci si sami psotavili drevený kostol (Kavuljak 1955, 269) 
1749bola v Zázrivej zriadená fara (Kavuljak 1955, 269) 
1778tu bolo 1107 ľudí na 14 raliach, škola drevená (Kavuljak 1955, 269) 
1828sa napočítalo 361 domov a 2598 ľudí (Kavuljak 1955, 269) 
1870tu bolo 543 domov a 2592 ľudí (Kavuljak 1955, 269)