11.-12.stor. Uličný predpokladá vznik Bobrovčeka (Uličný 2014, 39)
1231 Najstaršia správa o Bobrovčeku-kráľ Ondrej II dal vtedy majetok neskorších Beharoviec Beharovi. majetok bol vyčlenený z majetkov Bobrovca as Bobrovčeka (Uličný 2014, 38)
1536 Desliacke domácnosti boli zdanené daňou kráľovi od piatich port (Uličný 2014, 39)
1551 V dedine, patriacom kráľovskému majetku, žilo 8 sedliackych a 4 želiarske domácnosti (Uličný 2014, 39)
1600 V Bobrovčeku stálo okolo 10 poddanských domov (Uličný 2014, 39)
17.stor. Mal Bobrovček a Pavlová Ves spoločného richtára a tvorili jednú obec (Uličný 2014, 39)
18.stor. V domácnostiach si privyrábali pálením a predajom pálenky, ktorá bola už v 1/2 18.stor. známa v celom Liptove (Uličný 2014, 39)
1828 V dedine bolo 59 obývaných domov a v nich 596 dospelých, približne polovica katolíkov a polovica evanjelikov (Uličný 2014, 40)