Bárta 1953b – Bárta, Juraj: Demänovská dolina, svah pod jaskyňou Slobody, Repiská, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 52/53. AÚ SAV Nitra. Nitra 1953.

Volko-Starohorský 1927 – Volko-Starohorský, Ján: Vykopávky v jaskyni „OKNE“ (Demänovská dolina. Liptov). Sbor. MSS 21, 1927, s. 24–39.

Furman 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016

Republikán 1929 – Predhistorický bronzový predmet. Republikán 11/52, 7. decembra 1929, s. 3.

 

Skutil 1949 – Skutil, Josef: Zpráva o pobytu v Demänovské dolině ve dnech 1.–4. prosince  1949. Výsk. správa 1115/49. AÚ SAV Nitra. Nitra 1949.