pol. 15. stor. Žil zeman Štefan zvaný Gôt (Uličný 2014, s. 60)
pol. 16. stor. Žil zeman Juraj Gôt, ktorý mal kúriu a majetok vo Vyšných Fiačiciach – všetko nasvedčuje tomu, že Vyšné Fiačice v pol. 16. stor. označovali osadu Gôtovany (Uličný 2014, s. 60)
1561 Najstaršia správa označujúca osadu Gôtovany s jej správnym a trvalým názvom (Uličný 2014, s. 60)
1584 V Gôtovanoch stálo 7 zemianskych domov (Uličný 2014, s. 60)
druhá pol. 16. stor. – zač. 18. stor. Gôtovany sa menovite nevyskytujú v daňových a iných súpisoch, kedže tam nežili poddanské domácnosti, ale iba drobní zemania (Uličný 2014, s. 61)
17. stor. Zriadenie školy (Uličný 2014, s. 61)
1771 V dedine žili dve želiarske rodiny, bol aj mlyn (Uličný 2014, s. 61)
1828 Gôtovany mali 13 obývaných domov, v ktorých žilo 98 dospelých obyvateľov, z nich 94 evanjelikov a 4 rímskokatolíci (Uličný 2014, s. 61)
prvá pol. 19. stor. Gôtovany boli malou dedinou s takmer len zemianskym obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 61)