14.-15. stor. – Z písomnosti vieme zistiť, že obec bola sídlom farnosti. Tunajší kostol bol zasvätený sv. Anne. Prevzatie duchovného patróna kostola za názov prezrádza pôvod dediny (Uličný 2014, 97).

16. stor. – Tunajší kostol bol filiálny a obyvatelia patrili do svätomarskej farnosti (Uličný 2014, 97).

17. stor. – V 17. storočí mal svätoannský kostol opäť farárov, avšak evanjelických (Uličný 2014, 97).

1805 – Kostol jestvoval do tohto obdobia. Pri kostole bola drevená zvonica, ktorá jestvuje dodnes (Uličný 2014, 97).

19. stor. – Obec Liptovská Anna bola stredne veľkou obcou so zemianskym obyvateľstvom (Uličný 2014, 97).