1469 – Najstaršia správa o osídlení územia Kokava (Uličný 2014, 98).

1619 – Celá Kokava vyhorela (Uličný 2014, 98).

17. – 18. stor. – V dedine jestvoval drevený kostol zasvätený apoštolom Šimonovi a Júdovi (Uličný 2014, 98).

1820-1821 – Na mieste tohto kostola postavili nový rímskokatolícky kostol, ktorý stojí dodnes (Uličný 2014, 98).

1816-1817 – Evanjelici si postavili drevený kostol (Uličný 2014, 99).

19. stor. – V dedine sú dva kostoly (Uličný 2014, 99).

19. stor. – Liptovská Kokava v tomto čase bola stredne veľká až veľká dedina (Uličný 2014, 99).