1263 Územie, na ktorom vznikla dedina bolo majetkom šľachtica Bohumíra a jeho potomkov, vtedy to bolo zväčša zalesnené územie bez sídliska (Uličný 2014, s. 106)
1377 Najstaršia správa o už existujúcej Liptovskej Porúbke (Uličný 2014, s. 106)
14. – 16. stor. V písomnostiach z tohto obdobia sa vyskytuje jej prvý názov Križanova Poruba, čo svedčí o tom, že dedina vznikla na vyrúbanom, vyklčovanom lese (Poruba) a že jej vznik inicioval istý Križan, pravdepodobne vo funckii šoltýsa (Uličný 2014, s. 106)
16. stor. Názov Porúbka sa vyvinul až v tomto období, aby sa ním odlíšila Liptovská Porúbka od inej dediny, patriacej tým istým zemanom zo Svätého Jána, teda od Závažnej Poruby (Uličný 2014, s. 106)
1600 V Porúbke stálo 41 poddanských domov, ale aj mlyn, okrem rodiny šoltýsa mala len poddanských obyvateľov (Uličný 2014, s. 107)
14. – 15. stor. Pravdepodobne od tohto obdobia jestvoval v dedine drevený kostolík, modlitebňa, o ktorom sú priame doklady od roku 1694, kedy pri ňom bola aj drevená zvonica s dvoma zvonmi (Uličný 2014, s. 106)
17. stor. V dedine ešte pôsobil šoltýs (Uličný 2014, s. 106)
1771 V dedine hospodárilo 64 poddanských domácností, venovali sa roľníctvu, povozníctvu, baníctvu, drevorubačstvu alebo pltníctvu (Uličný 2014, s. 107)
koniec 18. stor. Šľachtici Svätojánskovci tu zriadili školu (Uličný 2014, s. 107)
19. stor. Zemepáni Svätojánskovci vlastnili dedinu od jej vzniku až do 19. stor, rovnako aj kostol a zvonica trvali aj v 19. stor. (Uličný 2014, s. 106)
1828 V Porúbke jestvovalo 91 obývaných domov, v ktorých žilo 1285 dospelých obyvateľov, z nich bolo 1267 evanjelikov, 11 židov a 7 rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 107)
1828 Pri Liptovskej Porúbke jestvovala osada Šmýkanec so zájazdným hostincom, v ktorej boli okolo roku 1828 dva domy a žilo tam 11 dospelých obyvateľov (Uličný 2014, s. 107)
prvá pol. 19. stor. Porúbka bola stredne veľkou až veľkou dedinou s takmer výlučne poddanským obyvateľstvom, súčasťou dediny bol aj vodný mlyn v chotárnej časti Lúčka (Uličný 2014, s. 107)