12. – 13. stor. Predpokladaný vznik Liptovských Kľačian (Uličný 2014, s. 117)
prelom 13. a 14. stor. Miestni kráľovskí koniari skončili jedinečnú činnosť (chovatelia kobýl a žriebät pre vojsko uhorských kráľov), ale sídlisko zostalo (Uličný 2014, s. 117)
prvá pol. 14. stor. O existencii dediny svedčí voľba umiestnenia kostola zasväteného sv. Alžbete, ktorý jestvoval do druhej polovice 19. stor. (Uličný 2014, s. 117)
zač. 14. stor. Kľačiansky majetok bol vo vlastníctve šľachtica Štefana ako súčasť majetku Ľubele, Štefan nechal postaviť aj kostol sv. Alžbety (Uličný 2014, s. 117)
druhá pol. 15. stor. Zemania a vlastníci Kľačian tamojšie majetky, zvané Biely Potok, Andice, Kľačany a malatínsky majetok považovali za súčasť ľubeľských majetkov (Uličný 2014, s. 117)
1341 Časť ľubeľského majetku získali viaceré rodiny zemanov, ktorým dovtedy patrili majetky dediny Likavy, zemania sa tu usadili a v prídomku používali názov Ľubele až do konca 14. stor, bývali však v Kľačanoch (Uličný 2014, s. 117)
1370 Tak vznikla osada Biely Potok, ktoré pozostávalo iba zo zemianskych kúrií (Uličný 2014, s. 117)
1583 Stáli tu zemianske príbytky, ale vtedy sídlisko Biely Potok bolo totožné s osadou Kľačany (Uličný 2014, s. 117)
pol. 14. stor. Osada Andice dostala názov od jej pôvodcu a vlastníka zemana Anda, jeho potomci používali názov v prídomku (Uličný 2014, s. 117)
1477 Andice a Kľačany sa vyskytujú v stotožňujúcom spojení, čo naznačuje, že Andice boli súčasťou Kľačian (Uličný 2014, s. 117)
1584 V Kľačanoch stálo iba sedem zemianskych domov (Uličný 2014, s. 118)
zač. 17. stor. Kľačany patrili k malým dedinám s výlučne zemianskym obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 118)
pol. 18. stor. Miestni zemania tam usadili poddanské rodiny, ktorých bolo v roku 1771 pri zavádzaní tereziánskeho urbáru už 30, v dedine bol aj mlyn (Uličný 2014, s. 118)
prvá pol. 18. stor. Zemepánmi Kľačian bolo 12 zemianskych rodín rodu Fejérpataky, ktorí vtedy žili v jedenástich kúriách (Uličný 2014, s. 118)
1828 Kľačany mali 48 obývaných domov, v ktorých žilo 347 dospelých obyvateľov, z nich 330 rímskokatolíkov a 17 evanjelikov (Uličný 2014, s. 118)
prvá pol. 19. stor. Kľačany boli stredne veľkou dedinou s poddanským, zemianskym a farským obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 118)