BALAŠA 1976 – Balaša, Gejza: Archeologický výskum stredovekého hradu Liptovský Hrádok. Výsk. správa 271/T. KPÚ Žilina. Ružomberok 1976.

PIETA 2008c – Pieta, Karol: Liptovský Hrádok, Vislavce 806 m n. m., okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 16462/08. AÚ SAV Nitra. Nitra 2008.

ULIČNÝ 2014 – Uličný, Ferdinand: Dejiny Liptova od 9. do 19. storočia. Liptovský Hrádok 2014.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016