1286 Pôvodný názov dediny Svätý Peter bol nepochybne odvodený od duchovného patróna tamojšieho kostola, zasväteného sv. Petrovi , údaj z roku 1286 nepriamo dokazuje, že kostol už stál (Uličný 2014, s. 133)
11. až 12. stor. Výstavbu kostola možno predpokladať v tomto období, jeho poloha svedčí o tom, že bol postavený medzi dedinami Jamník a Dovalovo ako spoločný kostol pre vtedajších obyvateľov tých dedín (Uličný 2014, s. 133)
1286 Listina kráľa Ladislava IV. dokazuje existenciu dediny ešte pred týmto rokom (Uličný 2014, s. 133)
11. – 12. stor. Svätý Peter bol sídlom farnosti (Uličný 2014, s. 133)
1363 Zemianski vlastníci tejto dediny získali od kráľa Ľudovíta I. právo konania trhu, na základe čoho sa Svätý Peter ekonomicky vyvíjal ako zemepánske mestečko (Uličný 2014, s. 133)
1399 V polovici augusta sa zdržal dva dni vo Svätom Petre kráľ Žigmund so svojim sprievodom, keď prechádzal Liptovom (Uličný 2014, s. 133)
1472 Svätý Peter po spustošení vojskom poľského kráľa Kazimíra zanikal (Uličný 2014, s. 133)
1474 – 1488 Sídlisko dokázateľne neexistovalo (Uličný 2014, s. 133)
zač. 16. stor. Došlo k obnoveniu sídliska, vybudovali ho obyvatelia na zákupnom práve spolu so šoltýsom (Uličný 2014, s. 133)
16. – 17. stor. Dedina patrila zemanom z Podturne (Uličný 2014, s. 133)
1600 Stálo tu tridsať obývaných sedliackych a želiarskych domov, jeden opustený, mlyn, majerské budovy, kostol a škola (Uličný 2014, s. 134)
koniec 16. stor. Svätý Peter patril k stredne veľkým dedinským sídliskám s poddanským a farským obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 134)
18. stor. Zemepánmi obce boli zemianske rodiny rodov Podturňanský a Svätojánsky (Uličný 2014, s. 134)
prvá pol. 19. stor. Zemepánmi bolo zemepánmi až 17 rodín rodov Vitáliš a Lehocký (Uličný 2014, s. 134)
1828 V dedine jestvovalo 62 obývaných domov, v ktorých žilo 520 dospelých obyvateľov, z nich 493 evanjelikov a 27 rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 134)
prvá pol. 19. stor. Svätý Peter bol stredne veľkou dedinou s tradične poddanským obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 134)