prelom 18. a 19. stor. Do tohto obdobia pomenúvali obec názvom Sviniarky (Uličný 2014, s. 150)
1671 Najstarší doklad o Sviniarkach (Uličný 2014, s. 150)
1696 Tamojšie poddanské domácnosti boli spolu s domácnosťami vo Veľkom Borovom spoločne zdanené, čo svedčí okrem iného najmä o tom, že boli jednou obcou a mali spoločný rovnaký pôvod (Uličný 2014, s. 150)
okolo roku 1660 Sviniarky, ako aj Veľké Borové, založili prisťahovalci a trvalí usadlíci podľa kopaničiarskeho práva (Uličný 2014, s. 150)
17. stor. – pol. 19. stor. Dedina Sviniarky patrila zemanom Jóbovcom (Uličný 2014, s. 150)
pol. 18. stor. Sviniarky tvorili s dedinou Veľké Borové jednu obec, neskôr bola už samostatnou obcou (Uličný 2014, s. 150)
1828 Jestvovalo tam 64 obývaných domov, v ktorých žilo 419 dospelých obyvateľov, všetko rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 151)
prvá pol. 19. stor. Malé Borové bolo stredne veľkou dedinou, aj vtedy v nej žilo len poddanské obyvateľstvo (Uličný 2014, s. 151)