1346 – Prvý priamy doklad o obci Vavrišovo (Uličný 2014, 210).

15. stor. – Vavrišovo patrilo podturnianskej vetve zemanov (Uličný 2014, 211).

16. stor. – Vavrišovo bolo stredne veľkou dedinou s tradične poddanským obyvateľstvom (Uličný 2014, 211).