1664 Najstaršia písomná správa o dedine Veľké Borové, ale je zrejmé, že existovala už pred týmto rokom (Uličný 2014, s. 213-214)
pol. 17. stor. Možno predpokladať, že dedinu Borové založili prisťahovalci v tomto období, isté je, že prvé a ďalšie generácie hospodárili podľa kopaničiarskeho práva, pričom prví usadlíci pochádzali zo severnej Oravy (Uličný 2014, s. 214)
druhá pol. 17. stor. V chotári na vhodných polohách sa rozvíjal salašnícky chov oviec a dobytka (Uličný 2014, s. 214)
koniec 18. stor. Pravdepodobne v tomto období tu postavili drevený kostol, na mieste ktorého v rokoch 1823-1826 postavili murovaný kostol sv. Kríža, ktorý jestvuje doteraz (Uličný 2014, s. 214)
1828 Vo Veľkou Borovom bolo 112 obývaných domov, v ktorých žilo 597 dospelých obyvateľov, 589 rímskokatolíkov a 8 evanjelikov (Uličný 2014, s. 214)
prvá pol. 19. stor. Veľké Borové bolo veľkou dedinou, s tradične poddanským obyvateľstvom a osadenstvom fary (Uličný 2014, s. 214)