1262 Najstaršia správa o Vlachoch je v donačnej listine kráľa Bela IV., je však zrejmé, že vtedy už jestvovali (Uličný 2014, s. 217)
1517 Juraj Vlaský daroval svoj majetok vo Vlachoch kostolu vo Svätej Mare, cez väčšinu 16. stor. však tunajšie majetky postupne patrili šľachticom Ušalovcom, Rakovskovcom a Kubínskovcom (Uličný 2014, s. 218)
16. stor. Rodina miestnych zemanov si vo Vlachách postavila renesančný kaštieľ, ktorý po stavebných úpravách v pol. 17. stor. a neskôr jestvuje doteraz (Uličný 2014, s. 218)
1600 Vo Vlachoch stálo sedem poddanských, zväčša želiarskych domov a kúria Kubínskovcov (Uličný 2014, s. 218)
17. a zač. 18. stor. Vlachy boli malou dedinou s prevažne želiarskym obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 218)
18. stor. a prvá tretina 19. stor. Bývali tam dve domácnosti Kubínskovcov (Uličný 2014, s. 218)
1828 Jestvovalo tam 25 obývaných domov, v ktorých žilo 195 dospelých obyvateľov, 179 evanjelikov, 12 rímskokatolíkov a 4 židia (Uličný 2014, s. 218)
prvá pol. 19. stor. Vlachy boli stredne veľkou dedinou s poddanským, slobodníckym a zemianskym obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 218)