1287 Kráľ Ladislav IV. povýšil Martina a Beňa, synov Čema (Zenche, Semse) z Paludze, na zemanov a súčasne im daroval malý pozemok v rozsahu dvoch popluží vyčlenený z majetku Paludze (Uličný 2014, s. 33)
1287-1299 vznik Beníc ako zemianskej osady spadá do tohto obdobia (Uličný 2014, s. 33)
1299 Beňov dom už stál, s výstavbou začal hned po roku 1287, vzniknutá samota či osada pomenovanie odvodené z Beňovho mena(Uličný 2014, s. 33)
14. – 16. stor. patrila zemanom, ktorí tu mali kúrie a odvodili si z názvu priezvisko Benický (Uličný 2014, s. 33)
1549 Benice pozostávali zo zemianskej kúrie, ku ktorej patrli priľahlé pozemky v rozsahu celej sedliackej usadlosti (Uličný 2014, s. 33)
1636 dve domácnosti zemanov Brtoškovcov a Čemickovcov hospodárili na pozemkoch v rozsahu 0,75 porty (Uličný 2014, s. 33)
1744 v súpise liptovských dospelých zemanov je uvedené, že vtedy v Beniciach žilo sedem zemianskych rodín v piatich kúriách (Uličný 2014, s. 33)
1771 žili tu dve želiarske rodiny ako zmluvní sluhovia (Uličný 2014, s. 33)
1821 v súpise uvedené, že tu žilo až 13 rodín zemanov Benických (Uličný 2014, s. 33)
1828 v sídlisku 10 obývaných domov = 86 dospelých obyvateľov, z nich 67 evanjelikov a 19 rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 33)