1230 Prvýkrát sa spomínajú obce Blatnica a Sebeslavce, Blatnica sa vyvinula z podhradia hradu Blatnica (VSO 1, 169)
1252 Kráľ Belo IV. udelil majetky kláštoru Panny Márie v Turci – pri ohraničení obce Sokolec sa spomína Blatnica (Šimkovic/Janura 2012, 5)
1300 Doložený hrad Blatnica (VSO 1, 169)
1413 Kráľ Žigmund daroval hrad Blatnica Pongrácovi (VSO 1, 169)
1539 Získali hrad i panstvo Révayovci, ktorý im patril do 1945. Obývaný bol do 1790 (VSO 1, 169)
1715 Blatnica mala 37 poddanských rodín
1785 Sebeslavce sa spomínajú ako osada s 10 domami a 85 obyvateľmi (VSO 1, 169)