1242 Doložená obec, patrila panstvu Sklabiňa, v 16.-20. stor. Révayovcom (VSO III 1978, 38)
pol. 13.stor. Sklabiňa patrila k najväčším a najľudnatejším kráľovským dedinám v Turci (Beňko 1996, 63)
1715 Mala 22 domácností (VSO III 1978, 38)
1785 87 domov a 571 obyvateľov (VSO III 1978, 38)