Názov dostala obec i rieka (dnešná Mutňanka) podľa dreviny brezx (Betula alba) (Kavuljak 1955, 58)
okolo 1590prvá písomna zmienka o dedine z r.1903 hovorí „neplatia zemepánovi dane“, to znamená že osadníkom pridelené zeme ešte neboli obrobené (Kavuljak 1955, 58)
1604má Breza 10 domov (Kavuljak 1955, 58)
1608v Breze pre „nedostatok chleba a hajdúske pustošenie ostali 2 sedliacke domácnosti na odanenie“  (Kavuljak 1955, 58)
1619mala Breza 8 ralí valaských a dve šoltýske. Bol tam 1 mlyn a 1 píla (Kavuljak 1955, 58)
1624-1626tu žilo 19 rodín (asi 100 ľudí)  (Kavuljak 1955, 58,59)
1663pri popise chotára dediny Mutné sa spomína rieka Breza  (Kavuljak 1955, 59)
1686je zaznačné, že „pre vypálenie a rekviráciu dobytka Litvanmi a tiež pre znepokojovanie povstalcami dedina je zruinovaná“. Počas vpádu a plenu litovského vojska zhoreli aj šoltýske listiny a hraničné záznamy. (Kavuljak 1955, 59)
1715šoltýskych a sedliackych rodín bolo 84 (asi 420 ľudí) (Kavuljak 1955, 59)
17282 mlyny; pre neúrodnosť pôdy a drsnosť podnebia tu bola veľká chudoba, nejaký menší zárobok mali len z chovu dobytka (Kavuljak 1955, 59)
1761sa potok Mutňanka menoval „Brezanka“, r.1776 sa píše už ako „Brezňanka“ (Kavuljak 1955, 59)
1778mala Breza 10,5 rale a 520 ľudí (Kavuljak 1955, 59)
1810dal postaviť v Breze murovaný kostol, vlastne  kaplnku O. Márie Snežnej pozemančený občan Matej Matejčík (Kavuljak 1955, 59)
1826bolo v Breze 171 domov a 1180 ľudí (Kavuljak 1955, 59)
1870tu bolo 169 domov a 1039 ľudí (Kavuljak 1955, 59)
1933sa tu utvorila samostatná fara, do tých čias patrila k fare v Lokci (Kavuljak 1955, 59)
1940tu bolo 198 domov a 1120 ľudí (Kavuljak 1955, 59)