Slovo Klin znamená výbežok hory medzi dvoma potokmi (Kavuljak 1955, 120)
okolo 1580sa spomína prvý raz ako dedina nepojatá do daňového sčítania, a pretože je novopostavená v drsných a vrchovitých polohách, neodovzdávajú daň ani zemepánovi (Kavuljak 1955, 121)
1593sa Klyn ešte stále uvádza ako novopostavená osada (Kavuljak 1955, 121)
1598patrí Klyn medzi valaské osady, novozaložené v lesoch, ktoré prv neboli sčítané, pretože nie sú úplne vvystavané; je tam 5 sedliakov (Kavuljak 1955, 121)
1608bol podľa daňového súpisu 1 dom na odanenie
1612dedina bola pridelená k novozaženej námestovej fare (Kavuljak 1955, 121)
1626je Klin pre veľkú neúrodu a vrchovitú polohu opustený a nachádzajú sa tu iba 4 celé usadlosti okrem šoltýstva. Na celom území bolo 17 rodín, asi 85 ľudí (Kavuljak 1955, 122)
1715žilo tu 48 rodín, asi 240 ľudí (Kavuljak 1955, 122)
1778bolo v Kline 9 rali, 470 ľudí, medzi nimi 9 zemianskych rodín (Kavuljak 1955, 122)
1823tu bolo 138 domov a 822 ľudí (Kavuljak 1955, 122)
1870tu bolo 148 domov a 804 ľudí (Kavuljak 1955, 122)
1930tu bolo 183 domov a 908 ľudí (Kavuljak 1955, 122)
1940211 domov, 1066 ľudí (Kavuljak 1955, 122)