Názov od rieky Hruštínky, ktorá sa pôvodne volala Lokčou. Lokáč — mláka, bahno, močiar. Lokačia, lokčia voda značí potok s bahnitými brehmi. Lokčia dedina je osada vzniknutá na lokáčoch, na mlákach, močiaroch (Kavuljak 1955, 156)
pol. 16.stor.Lokca bola založená na území hradu Oravy (Kavuljak 1955, 156)
1554prvá zmienka v daňových súpisoch, Lokza s 8 portami. K tomu je poznamenané, že sú to valasi, ktorí neboli zdanení.  (Kavuljak 1955, 156,157)
1588má Lokcza, osada pána Thurzu, 4 porty (Kavuljak 1955, 157)
1593má Lokcze 4 porty. Tieto ustavičné zmeny v počte obsadených usadlostí vyvoláva fluktuácia počtu obyvateľstva, spôsobená menlivosťou pracovných pomerov a výkyvmi v úrodnosti pôdy v dôsledku primitívneho obrábania a drsného podnebia (Kavuljak 1955, 157)
1604bolo v Lokci 13 domov, opustené 3, ostáva 10 domov (Kavuljak 1955, 157)
1608ostávajú v Lokci pre hajdúske spustošenie a pre veľký hlad na zdanenie 3 sedliacke domy (Kavuljak 1955, 157)
1611mala Lokca faru i kostol, ktorý bol drevený (Kavuljak 1955, 157)
1624-1626žilo tu 41 rodín (asi 210 ľudí) (Kavuljak 1955, 157)
1665si postavili murovaný kostol a starý drevený predali Babíncom (Kavuljak 1955, 157,158)
1683za litovskej vojny a v dobe požiarov sa zničili listinné dokumenty šoltýsov. V tom čase zhoreli aj armálne listiny šľacht, rodiny Lokčianskych vo farnom kostole, keď totiž litovské vpadli do tejto stolice a tiahli oslobodiť mesto Viedeň od tureckého obleženia. (Kavuljak 1955, 158)
1715okolo sviatku sv. Bartolomeja (24.8.) nastal v dedine mor dobytka, ktorý postihol 181 kusov dobytka (Kavuljak 1955, 158)
1778mala Lokca 616 ľudí na 14 raliach, medzi nimi 2 zemianske rodiny (Kavuljak 1955, 158)
1828tu bolo 153 domov a 919 ľudí (Kavuljak 1955, 158)
1870tu bolo 193 domov a 953 ľudí (Kavuljak 1955, 159)
1930tu bolo 196 domov a 1073 ľudí (Kavuljak 1955, 159)
1940211 domov a 1195 ľudí (Kavuljak 1955, 159)