1647osada Mutné sa začala stavať po súpise port r. 1647. Šoltýske právo ako zakladateľ dostal Matej Benčík, ktorý bol synom jasenického šoltýsa (Kavuljak 1955, 174)
1659bolo Mutné už dosť ľudnaté, bolo tu 41 katolíkov a 88 luteránov, spolu 489 ľudí (Kavuljak 1955, 174)
1663bolo urobené ohraničenie (Kavuljak 1955, 174)
1686dedina bola diedna, chudobná, i keď  nebola taká znivočená, ako osatné oravské dediny  po litovskom pustošení. Z toho vidieť, že za kuruckých bojov táto dedina, dobre skrytá medzi odľahlými horami a lesmi, nebola postihnutá väčšou pohromou. (Kavuljak 1955, 175)
1715tu žilo 71 gazdov (asi 360 ľudí) (Kavuljak 1955, 175)
1728tu boli 3 múčne mlyny a 1 píla (Kavuljak 1955, 175)
1787sa utvorila fara v samom Mutom (Kavuljak 1955, 176)
1828tu bolo 221 domov a 1368 ľudí (Kavuljak 1955, 176)
1837sa píše o Mutnom, že obyvatelia bývajú v rozrúsených domoch, majú faru a kostol, 2 vodné mlyny a viac píl, pestujú ovce a ľan (Kavuljak 1955, 176)
1870tu bolo 243 domov a 1420 ľudí (Kavuljak 1955, 176)
1930tu bolo 356 domov a 1850 ľudí (Kavuljak 1955, 176)
1940398 domov a 2074 ľudí (Kavuljak 1955, 176)