Názov podľa osobného mena Námest. (Kavuljak 1955, 177)
1557F. Thurzo vydal šoltýsku listinu Ondrejovi Randovi, ktorý sa podujal založiť osadu Námestovo (Kavuljak 1955, 177)
1558Vydak F. Thurzo o založení námestova druhú celkom podobnú lsitinu, ktorá je vlastne predĺžením lehoty oslobodenia osadníkov od dávok t 10 rokov na 12 a v ktorej je ako lokátor osady „Námestowje“ uvedený Andrej Golaň (Kavuljak 1955, 177)
1567sa v daňovom súpise hovorí že Námestovo je nozriadená osada patrica Thurzovi (Kavuljak 1955, 177)
1572-1575boli v Námestove 2 obrábané rale (Kavuljak 1955, 177)
1588má Námestowo 3 usadlosti a patrá Thurzovi (Kavuljak 1955, 177)
1608je v Námestove pre neúrodnosť a hajdúske spustošenie veľký hlad, ostávajú 3 sedliacke domy na zadenenie (Kavuljak 1955, 177)
1612zriadil Thurzo v Námestove novú faru , ku kotrej pridelil dediny: Bobrov, Slanicu, Zubrohlavu, Klin, Vavrečku, Jasenicu, Polhoru a Rabču (Kavuljak 1955, 177)
1624-1626žilo tu 41 rodín (Asi 205 ľudí) (Kavuljak 1955, 178)
1627mali od základov novopostavený drevený kostol (Kavuljak 1955, 178)
1656tu rozobralidrevený kostol, predali ho do Pucova a namiesto neho začali stavať nový murovaný kostol, ktorý bol dohotovený až r.1659 (Kavuljak 1955, 178)
1712gazdov bolo 112 (asi 560 ľudí) (Kavuljak 1955, 178)
1728bol v Námestove múčny mlyn o dvoch kameňoch (Kavuljak 1955, 179)
1776sa listinou Márie Terézie stanovilo, aby dedina Námestovo nabudúce na večné časy sa titulovala ako mesto a za také má byť i vyhlásená. Podľa tejto listiny dostalo Námestovo právo na 4 jarmoky a štvrtkové trhy, pritom však jeho poddanský pomer oproti hradnému panstvu nezanikol (Kavuljak 1955, 179)
1778tu žilo 791 ľudí na 13 raliach (Kavuljak 1955, 179)
1828tu bolo 169 domov a 1668 ľudí (Kavuljak 1955, 179)
1837je tu katolícky kostol, synagóga, hostinec, pivovar, niekoľko vodných mlynov, sklad dreva. Urbárskych ralí je 109 (Kavuljak 1955, 179)
1870tu bolo 258 domov a 1725 obyvateľov. Na 100 obyvateľov pripadalo: 15 domov, 11 koní, 41 kusov rož. statku, 26 oviec, 8 ošípaných, 0,75 kláta včiel. (Kavuljak 1955, 179)
1874sa zriadil v Námestove daňový úrad (Kavuljak 1955, 179)
1930tu bolo 298 domov a 1630 ľudí (Kavuljak 1955, 179)
1940337 domov a 1804 obyvateľov (Kavuljak 1955, 179)