Názov Gyurkov alebo Jurkov sa odvodzuje jednak od osobného mena Juraja Erdödyho, jednak — vzhľadom na druhú formu názvu Gyurczakowa alebo Jurczakowa — od rodiného mena zakľadateľov dediny šoltýsa Jurczaka, ktorého meno v neskorších časoch prichodí aj v maďarizovanej forme Gyurcsák.  (Kavuljak 1955, 183) 
1691Juraj Erdödy, direktor oravského hradného panstva, povolil založiť Novoť pod menom Gyurkov na pohraničnej oblasti obce Zákamenné. Táto osada mala tú podmienku že Michal Jurczak ju založí a podľa vôle panstva každoročne zaplatí 100 toliarov  (Kavuljak 1955, 183,184) 
1696sa spomína ako osada Gyurczekova, založená nedávno (Kavuljak 1955, 184) 
1712sa obec menuje už Novoť, má obsadené 1,5 rale s osevnou plochou 15 prešporských meríc. Pri tomto zázname sa konštatuje, že „Novotty“ hestvuje od r. 1691 so slobodami na 4 roky, ale je ešte nezaľudnená (Kavuljak 1955, 184) 
1715tu boli 4 rale s ovesnou plochou 605 korcov zrna, lúk na 27 vozov sena, gazdov 49 (250 ľudí) (Kavuljak 1955, 184) 
1728boli dva múčne mlyny o jednom kameni (Kavuljak 1955, 184) 
1778tu bolo 667 ľudí na 6 raliach
1787založili samostatnú farnosť, ale kostol začali veriaci budovať len r. 1789 z dreva. Nový murovaný kostol postavili r. 1942 (Kavuljak 1955, 184) 
1828tu bolo 186 domov a 1180 ľudí (Kavuljak 1955, 184) 
1837sa píše: Novoty, slovenská obec, 1190 obyvateľov, má kat. faru a kostol, pestuje ľan, vyrába šindle, plátno, chotár sa delí na 48 urb. Ralí (Kavuljak 1955, 184) 
1870tu bolo 242 domov a 1132 ľudí (Kavuljak 1955, 184,185) 
1930tu bolo 318 domov a 1549 ľudí (Kavuljak 1955, 185) 
1940369 domov a 1794 ľudí (Kavuljak 1955, 185)